خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

خدمات ویژه آپارات

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
39061
بازدید ویدیو آپارات - سرور جدید
6,500تومان
1000 / 1000000
39062
بازدید ویدیو نماشا
9,100تومان
500 / 100000
39063
50ساعت واچ تایم آپارات - سرور اختصاصی⚡️⭐🔥
13,000تومان
2000 / 2000
39064
لایک آپارات - سرور 2
29,250تومان
100 / 1000
39065
لایک آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥
58,500تومان
1000 / 10000

بازدید ویژه ایتا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
39066
افزایش بازدید پست کانال ایتا برای 1 پست آخر
19,500تومان
25 / 500000
39067
افزایش بازدید پست کانال ایتا برای 5 پست آخر
27,300تومان
25 / 500000
39068
افزایش بازدید پست کانال ایتا برای 10 پست آخر
39,000تومان
25 / 500000
39069
افزایش بازدید پست کانال ایتا برای 20 پست آخر
54,600تومان
25 / 500000
39070
ممبر کانال ایتا
253,500تومان
25 / 500000

بازدید ویژه روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
39071
بازدید پست روبیکا - سرور 2
1,950تومان
10 / 50000
39072
بازدید پست روبینو
3,900تومان
25 / 500000
39073
لایک پست روبینو - سرور 2
5,850تومان
10 / 50000
39074
افزایش بازدید پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر
9,750تومان
25 / 500000
39075
افزایش بازدید پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر
13,650تومان
25 / 500000
39076
افزایش بازدید پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر
19,500تومان
25 / 500000
39077
فالوور روبیکا - سرور 2
23,400تومان
10 / 50000
39078
افزایش بازدید پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر
27,300تومان
25 / 500000
39079
ممبر کانال روبیکا
115,050تومان
25 / 500000

خدمات ویژه اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
39088
بازدید اینستاگرام - سرور 4
6,045تومان
100 / 1000000000
39081
لایک ارزان و میکس برای IGTV +reel+post
9,100تومان
100 / 50000

خدمات ویژه تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
39082
بازدید تلگرام | 1 پست - سرور 3
572تومان
1000 / 50000
39083
بازدید تلگرام | 5 پست آخر | سرور 3
2,483تومان
1000 / 40000
39084
بازدید تلگرام | 10 پست آخر | سرور 3
5,083تومان
1000 / 40000
39085
بازدید تلگرام | 20 پست آخر | سرور 3
10,166تومان
1000 / 40000
39086
ممبر تلگرام با شش ماه گارانتی
71,383تومان
10 / 500000